Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Phương Viên
Địa chỉ: 163 Tạ Uyên Phường 4 Quận 11 Tp. Hồ Chí Minhh
Tel: 08-39 555 798 / 39 555 799 - Fax: 08-39 555 899
Hãng Sản xuất
Fanpage Phương Viên

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng gửi cả 2 email sau:

Sales@phuongvien.com.vn

Bao@phuongvien.com.vn

Báo giá sản phẩm
Kinh doanh 1
Chat Skype Hotline: 0906 999 064
Tư vấn kỹ thuật
Kỹ thuật 1
Hotline:
Kỹ thuật 2
Hotline:
Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ thông tin 1
Chat Skype Hotline: 0938 077 783
Hỗ trợ thông tin 2
Chat Skype Hotline: 0906 999 064

Thước đo cao Mitutoyo

Thước đo cao Mitutoyo bao gồm:

  • Thước đo cao du xích Mitutoyo ( Mitutoyo Vernier height Gage ),
  • Thước đo cao điện tử Mitutoyo ( Mitutoyo Digimatic height gage), Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo ( Mitutoyo Dial height gage ),
  • Thước đo cao điện tử có cổng kết nối máy tính Mitutoyo ( Mitutoyo Heightmatic )....

T

Xếp theo: